Työpaikka yrityksessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 34 hakutuloksesta | seuraava »
Sosiaalityöntekijä (perhehoito, Pessi), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etsimme Essoten lastensuojelussa juuri Sinua työkaveriksemme. Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessiin haetaan perhehoidon sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Meillä tulee työskentelemään yhteensä yhdeksän sosiaalityöntekijää, joista kolme toimii perhesijoituksen sosiaalityönt...
Tehtäväkuvaus
Terveydenhoitaja (varahenkilöstö Mikkeli), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on terveydenhoitajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimussuhteinen tehtävä varahenkilöstössä. Työtehtävät sijoittuvat monipuolisesti neuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon alueelle Mikkelin kaupungissa. Varahenkilö-terveydenhoitaja toimii perusyksiköiden terveydenhoi...
Tehtäväkuvaus
Ylilääkäri (silmätaudit), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Silmätautien yksikössä hoidetaan lääkärin lähetteellä ajanvarauksen kautta tulevat potilaat sekä päivystyslähetteellä päiväaikaan sairaalaan tulevat akuutit silmäpotilaat. Silmäpotilaiden ikäjakauma kattaa koko elämänkaaren keskosista vanhuksiin. Silmätautien yksikön toiminta jakautuu poliklinikka- ja tutkimustoiminta...
Tehtäväkuvaus
Psykologi (neuvola, Mikkeli), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haemme ESSOTE:n neuvola- ja perhepalveluihin psykologia osa-aikaiseen tehtävään ajalle 14.5.-31.12.2018, työaika 40-60% kokonaistyöajasta. Psykologi toimii osana moniammatillista perhetiimiä, läheisessä yhteistyössä neuvolan terveydenhoitajan, toimintaterapeutin, puheterapeutin, perheterapeutin, lääkärin ja perheo...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (riippuvuusvastaanotto), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Essoten riippuvuusvastaanotto tarjoaa palveluita yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen. Riippuvuusvastaanotolta saa ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisu- ja avovieroitushoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille. Lisäksi...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (Saimaanharjun palvelukeskus), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhteinen tehtävä 4/2018 valmistuneessa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä (Saimaanharjun palvelukeskus, Väänäsenpolku 4, Mikkeli), jossa on 41 asiakaspaikkaa: 29 pysyvää tehostetun asumisen paikkaa ja 12 jaksohoitopaikkaa....
Tehtäväkuvaus
Osastonylilääkäri (mielenterv- ja päihdevast.otto), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Mielenterveys- ja päihdevastaanotto tarjoaa erikoissairaanhoitotasoista psykiatrista avohoitoa alueella asuvalle aikuisväestölle. Vastaanotto hoitaa ja kuntouttaa mieliala-, ahdistus- ja syömishäiriöpotilaita sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviä potilaita. Vastaanotto tekee myös työky...
Tehtäväkuvaus
Osastonylilääkäri (psykiatrian osasto 1), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haemme mielenterveys- ja päihdepalvelujen psykiatrian osastolle 1 osastonylilääkäriä ajalle 18.6.2018 - 13.5.2019. Psykiatrian osasto 1 on akuutti, suljettu psykiatrinen osasto, joka vastaa osaltaan alueen väestön akuuttista psykiatrisesta sairaalahoidosta. Tyypillisiä osastolla hoidettavia potilaita o...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (päivystys), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on kolme sairaanhoitajan määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää monitoimijapäivystyksessä ajalle 14.5.-30.9.2018. Sairaanhoitajan tehtävien hoitaminen edellyttää kykyä sopeutua äkillisesti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä halua itsensä ja työyhteisön kehitt...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (hoitokeskus), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhteinen tehtävä hoitokeskuksessa. Hoitokeskuksessa hoidetaan suonensisäistä lääkehoitoa tarvitsevia potilaita, injektiopotilaita sekä erilaisia toimenpidepotilaita. Hoitokeskuksessa toimivat myös onkologian poliklinikka ja hematologian poliklini...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (kirurgian vastaanotto), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on sairaanhoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 14.5.-31.12.2018 kirurgian vastaanotolla. Työ sisältää monipuolisesti mm. potilaiden ohjausta ja neuvontaa sekä toimenpiteissä avustamista. Edm. työtehtäviin sisältyy useita suppeita erikoisaloja: gastroenterologia, ortopedia,...
Tehtäväkuvaus
Sosiaalityöntekijä (Puumala), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. (Essote) järjestää jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntayhtymämme palveluksessa on yli 3.300 ammattilaista. Tarvitsemme joukkoomme rautaisia sosiaalityön ammattilaisia. Haemme Mikkelin hyvinvointikeskuksen sekä Puumalan hyvinvointiaseman perhe- ja sosiaal...
Tehtäväkuvaus
Psykologi (mielenterveys- ja päihdevastaanotto), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Mielenterveys- ja päihdevastaanotto tarjoaa mielenterveys- ja päihdeavohoitoa 18 vuotta täyttäneille potilaille. Toiminta on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudet asiakkaat otetaan tutkimuksiin ja hoitoon lähetteiden perusteella. Vastaan...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (lähikuntoutusosasto Juva), 3 paikkaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Juva Haemme Juvan lähikuntoutusosastolle kolmivuorotyöhön kolmea (3) lähihoitajaa kesätöihin ajalle 4.6.-26.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on lähi-/ perushoitajan tutkinto sekä terveydenhuoltolain edellyttämä laillistus mikäli on jo valmistunut. Myös alan opiskelijoiden hakemukse...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (lähikuntoutusosasto Juva), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Juva Juvan lähikuntoutusosasto on väistötiloissa toimiva osasto, jossa pääasiassa ikääntyneiden akuutti- ja kuntouttavaa hoitoa sekä saattohoitoa. Haettavana on sairaanhoitajan sijaisuus ajalle 21.5.-31.12.2018. Sairaanhoitajan työ on 3-vuorotyö. Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan AMK-tutkinto tai vastaav...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (mielenterveys- ja päihdevast.otto), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Mielenterveys- ja päihdevastaanotto tarjoaa mielenterveys- ja päihdeavohoitoa 18 vuotta täyttäneille potilaille. Toiminta on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudet asiakkaat otetaan tutkimuksiin ja hoitoon lähetteiden perusteella. Vast...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (kesätyö varahenkilöstö), 5 paikkaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusterveydenhuollon varahenkilöstöyksikkö toimii Mikkelin ja ympäristökuntien vanhus- ja vammaispalveluissa sisältäen asumispalveluyksiköt ja kotiin annettavat palvelut. Haemme viittä lähihoitajaa vuosilomasijaisuuksiin varahenkilöstöyksi...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (Haukivuoren palvelukeskus), 2 paikkaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haettavana on kaksi lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhteista tehtävää Haukivuoren palvelukeskuksessa. Haukivuoren palvelukeskuksessa asuu yhteensä 40 vakinaista asukasta. Vaihtuvia jaksopaikkoja on kolme. Hoitohenkilökunta työskentelee neljässä tiimissä, joissa he palvele...
Tehtäväkuvaus
Palveluesimies/Johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote järjestää jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 3.700 ammattilaista. Haemme perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueelle aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelujen palveluesi...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (varahenkilöstö), 5 paikkaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusterveydenhuollon varahenkilöstöyksikkö toimii Mikkelin ja ympäristökuntien vanhus- ja vammaispalveluissa sisältäen asumispalveluyksiköt ja kotiin annettavat palvelut. Haemme neljää sairaanhoitajaa vuosilomasijaisuuteen ajalle 14.5.-30.9.201...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (vastaanotto Kangasniemi), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Kangasniemi Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa on lääkärien ja hoitajien vastaanottotoimintaa. Haettavana on lähihoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä vastaanotossa ajalle 24.5.2018 - 2.4.2019. Tehtävään kuuluu asiakaspalvelua ja ajanvaraustyötä, lääkärin avustamista toimenpiteissä ja potilaan hoito...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja (lähikuntoutusosasto Kangasniemi), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Kangasniemi Haettavana on määräaikainen sairaanhoitajan työsopimussuhteinen tehtävä Kangasniemen lähikuntoutusosastolla ajalle 2.5.2018 - 31.3.2019. Lähikuntoutusosasto sijaitsee Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa. Lähikuntoutusosastolla on 44 potilaspaikkaa, joista 14 on jaksohoidon asiakaspaikkaa. T...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (kotihoito Mäntyharju), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mäntyharju Haemme lähihoitajaa määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään Mäntyharjun kotihoitoon ajalle 30.4. - 31.12.2018 . Olemme osana valtakunnallista kotihoidon vertaiskehittämistä. Kotihoito tarjoaa näköalapaikan kotiin annettaviin palveluihin ja mahdollisuuden olla mukana uudistamassa toimintaa. Tehtävään...
Tehtäväkuvaus
Lähihoitaja (varahenkilöstö), 4 paikkaa, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusterveydenhuollon varahenkilöstöyksikkö toimii Mikkelin ja ympäristökuntien vanhus- ja vammaispalveluissa sisältäen asumispalveluyksiköt ja kotiin annettavat palvelut. Haemme neljää lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteisee...
Tehtäväkuvaus
Laitoshuoltaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Mikkeli Haetaan Haukivuorelle kesätyöntekijää laitoshuoltajan tehtäviin ajalle 4.6 - 5.8.2018. Työ voi alkaa mahdollisesti jo aiemmin. WWW-osoite: http://www.essote.fi Yhteystiedot: Lisätietoja: Riikka Nikulainen Puhtauspalveluesimies 044 351 4402 etunimi.sukunimi@essote.fi Työpaikan osoite: Kankaalantie 2, 51600 HAUKIVUORI Palkkaus: s...
Tehtäväkuvaus
« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 34 hakutuloksesta | seuraava »