Työpaikka yrityksessä Turun kaupunki alueelta Turku,

« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 25 hakutuloksesta | seuraava »
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Turku Akuutti sisätautiosasto 26:lla hoidamme turkulaisia, akuutteja geriatrisia potilaita. Potilaamme tulevat pääosin geriatriselta poliklinikalta ja päivystyksestä. Lisäksi osastollamme hoidetaan gastroenterologiselle poliklinikalle tähystyksiin menevien potilaiden tyhjennyshoitoja. Osastonlääkärimme on geriatri. Haemme lähihoitajaa kolmivuorotyöhön osastollemme. To...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki., Ympäristönsuojelu, Turku Ympäristönsuojelusuunnittelijan tehtäviin kuuluu vesiensuojeluun liittyviä lupa- ja valvontatehtäviä sekä vesiensuojelun ja ympäristöhallinnon kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Ympäristönsuojelusuunnittelija vastaa myös vesien tilan seurannasta. Tehtävään kuuluu lisäksi kalastukseen ja kalakantojen hoitoon liittyvät tehtäv...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Småbarnsfostrans speciallärare, Turun kaupunki., Centrums svenskspråkig dagvårdsenhet, Turku Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning, lediganslår en befattning som speciallärare inom småbarnspedagogiken med placering i den integrerade specialgruppen vid Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhet. Vi söker en sakkunnig och självstyrd speciallärare som tar initiativ och har förmåga att utveckla si...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Koulunkäynninohjaaja, Turun kaupunki., Turku Koulunkäynninohjaaja työskentelee vuosiluokilla 7-9 aineopettajan ja/tai erityisopettajan työparina yleisopetuksen luokassa eri oppiaineiden tunneilla. Syyslukukaudella viikkotunteja on 30 ja kevätlukukaudella 25. Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. WWW-osoite: http:...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Barnträdgårdslärare, Turun kaupunki., Östra svenska dagvårdsenhet, Turku Östra svenska dagvårdsenheten söker en barnträdgårdslärarvikarie i gruppen 0-3 år för perioden 12.11.2018-31.12.2018. Behörighetsvillkor enligt Lag om småbarnspedagogik 504/2018. Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). WWW-osoite...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Puheterapeutti, Turun kaupunki., Lääkinnällinen kuntoutus, Turku Haemme puheterapeuttia lääkinnälliseen kuntoutukseen. Tehtävään kuuluu puheterapiapalvelujen antaminen aikuisväestölle kaupunginsairaalan vuodeosastoilla ja avohoidossa. Tehtävä sisältää nielemishäiriöiden sekä erilaisten puhe-, kieli- ja äänihäiriöiden tutkimista ja terapiaa. Lisäksi tehtävään kuuluu puhetta korvaavan kommunikaatiom...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Lastentarhanopettaja, Turun kaupunki., Uittamon päivähoitoyksikkö, Turku Oletko ammattitaitoinen, työstäsi innostunut esiopetuspätevä lastentarhanopettaja? Meillä on töitä Sinulle mukavan pienessä työyhteisössä! Haemme Uittamon päivähoitoyksikköön Jalustinkatu 8 esiopetustiimiin yhtä uutta jäsentä ajalle 7.1. - 31.5.2019. Odotamme Sinulta pedagogista ja lapsilähtöistä työotetta, hyviä vuorovaikutu...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (3 päivää sitten)
Ohjaaja, Turun kaupunki., Mäntymäen perhetukikeskus, Turku Haemme ohjaajaa vastaanotto-osastolle. Mäntymäen perhetukikeskus on Turun kaupungin lastensuojeluyksikkö, jossa on kolme vastaanotto-osastoa (yhteensä 18 vastaanottopaikkaa) sekä 2015 käynnistynyt Tehostettu kotiinpäin tehtävän työn osasto. Suurin osa vastaanoton asiakkaista on 7-17-vuotiaita ja he tulevat taloon kiireellisesti sijoitettui...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (5 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Varissuon terveysasema, Turku Lähihoitajan tehtävät terveysasemalla johon kuuluu toimistotyö, puhelintyö ja hoidon tarpeen arviointi. Tehtävän kesto on tällä hetkellä vuoden 2018 loppuun mutta sijaisuus saattaa jatkua pidempään. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen k...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (6 päivää sitten)
Erityisopettaja, Turun kaupunki., Turku Osa-aikaisen erityisopettajan tehtävät ovat Lausteen ja Pääskyvuoren koulussa vsl. 1-6. Tehtävä alkaa marraskuussa sopimuksen mukaan, päättyen 1.6.2019. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaa...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (7 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Kotihoito Nättinummi, Turku Haemme lähihoitajaa vakituiseen tehtävään Nättinummen kotihoitoon. Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Ko...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (7 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, silmätautien erikoislääkäri, Turun kaupunki., Silmätautien poliklinikka, Turku Polikliininen silmäsairauksien tutkimus ja hoito. Kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla.(silmätaudit). Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan hyvä ruotsin kielen taito. Palkka on 4 636,89 €/...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (7 päivää sitten)
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Turun kaupunki., Tilapalvelukeskus, Turku Turussa on aloittanut vuoden 2018 alussa tilapalvelukeskus. Tilapalvelukeskuksen tehtävät muodostuvat ensisijaisesti tilankäytön ja tilojen omistajuuden strategisesta ohjauksesta, tilojen hallinnasta sekä palveluverkkojen valmistelusta. Yksikkö toimii ensisijaisesti kaupungin tilaomaisuuden omistajana ja hallinnoijana, vuokra...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Ranska, S2, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Turun kaupunki., Turku Ranskan kielen, suomi toisena kielenä sekä äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen lehtorin virka 802244 Topeliuksen koulussa 7.1.2019 lukien. Tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää kykyä luoda ja toteuttaa yksilöllisiä kielen opiskelun työtapoja sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia yhteistyössä muiden aineiden opett...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (9 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Diabetesvastaanotto, Turku Diabetesvastaanotolla sairaanhoitaja vastaa diabetespotilaiden hoitotyön ohjauksesta, sen toteutuksesta itsenäisesti sairaanhoitajan vastaanotolla sekä puhelimessa, että yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa. Sairaanhoitajan työ Diabetesvastaanotolla vaatii kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollo...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (9 päivää sitten)
Koulunkäynninohjaaja, Turun kaupunki., Turku Koulunkäynninohjaaja toimii oppilaan henkilökohtaisena apuna erilaisia apuvälineitä käyttäen ja muokkaa oppimateriaaleja oppilaan tarpeisiin. Pistekirjoituksen hallinta katsotaan eduksi. Lisäksi ohjaaja ohjaa ja tukee oppilasta siirtymätilanteissa sekä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Työaika 35 tuntia. Sijaisuus mahdollisesi jatkuu. Kelpoisuusva...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (10 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Pohjantähti, Turku Lähihoitajan tehtävä muistisairaiden vanhusten hoitoon suuntautuneessa yksikössä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (10 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, Turku Sairaanhoitajan tehtävät akuutilla neurologisella kuntoutusosastolla. Osasto toimii neurologisten potilaiden liukumäkenä erikoissairaanhoidon osastoilta. Työtä tehdään moniammatillisena tiiminä neurologian erikoislääkärin johdolla. Hoitotyön akuutin luonteen takia sairaanhoitajan tehtävässä korostuu vahva kliininen osaami...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (10 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Portsakoti, tehostettu palveluasuminen, Turku Sairaanhoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetä...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (10 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Kerttuli, osasto 5, Turku Sairaanhoitajan tehtävät vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (13 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Sisätautien poliklinikka, Turku Sairaanhoitajan tehtävät sisätautipoliklinikan reumavastaanotolla. Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Lisäksi edellytämme LOVen suorittamista koeaikana, kokemusta reumapotilaan hoitotyöstä sekä tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. WWW-osoite: http://www.turku.fi Yhtey...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (13 päivää sitten)
Vastaava rakennuttaja, Turun kaupunki., Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, Turku Turussa aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa uusi kaupunkiympäristötoimiala, joka muodostettiin aiemmista kiinteistötoimialasta ja ympäristötoimialasta. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteell...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (13 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Tähystysyksikkö, Turku Sairaanhoitajan tehtävät gastroenterologisella poliklinikalla. Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Lisäksi edellytämme LOVen suorittamista koeajalla. Eduksi luemme kokemuksen tähystystoiminnasta ja suolistosairauksien hoidosta. WWW-osoite: http://www.turku.fi Yhteystiedot: ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (14 päivää sitten)
Terveydenhoitaja (varahenkilö), Turun kaupunki., Varissuon terveysasema, Turku Terveydenhoitajan tehtävät terveysasemalla. Hoidon tarpeen arviointi, akuuttihoitotyö sekä kiireetön vastaanottotyö. Varahenkilö. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eduksi katsota...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (47 päivää sitten)
Enhetschef, Turun kaupunki., Östra svenska dagvårdsenhet, Turku Enhetschefen fungerar som administrativ ledare för enheten och leder den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen, personal, ekonomi, samt samarbetet med familjerna. Enhetschefen är medlem i den svenska ledningsgruppen. Den som väljs har en positiv syn på människor och ett framtidsinriktat sätt att arbeta. Som stöd ...
Tehtäväkuvaus
« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 25 hakutuloksesta | seuraava »
Hae tulokset: Turun kaupunkiTurku