Työpaikka Sosiaali- ja terveyspalvelut kategoriasta yrityksessä Turun kaupunki

« edellinen | Näytetään 1-24 ilmoitusta 24 hakutuloksesta | seuraava »
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoittaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon Resurssipoolin sairaanhoitajana vastaat tiimin asiakkaiden hoidon arvioinnista ja toteutuksesta sekä toimit tiimien sairaanhoidon asiantuntijana kotihoidon eri yksiköissä. Sairaanhoitajan työ vaatii r...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., kotihoito Kupittaa, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitteisuutta sek...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Perheohjaaja, 2 työsuhdetta, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Lastensuojelun intensiivinen perhetuki, Turku Perheohjaajan tehtävänä on tehdä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehostettua perhetyötä. Työ on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä lasten ja heidän perheidensä kanssa erilaisissa arjen vaikeutuneissa tilanteissa. Tehtävän tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Resurssipooli, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoittaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon Resurssipoolin lähihoitajana toimit kotihoidon eri alueilla. Työsi tukena toimii osaava tiimi ja lähiesimies. Resurssipoolin yksikössä viihdytään vaihtelevan työnkuvan johdosta, myös työvu...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Niittykodin palvelutalo, Turku Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yk...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Sosiaalityöntekijä, Turun kaupunki., Ulkopuoliset sijoitukset (UPS), Turku Vähäheikkilän perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijän tehtävät. Sosiaalityöntekijä on mukana arvioimassa lapsen ja perheen tilannetta avohuollon sijoitusten aikana ja kirjoittaa lausunnon lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sijoitusjaksosta. Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa lapsia on sijoitettu sekä laitososa...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, sijaisuus, 6 paikkaa, Turun kaupunki., Resurssipooli, Turku Uusi vuosi ja uudet kujeet? Haluatko keikkatyöhön ennakoitavuutta? Haluaisitko itse suunnitella omat työvuorosi etukäteen? Haluatko säännöllisen arkiaamuihin painottuvan työn missä pääset käyttämään osaamistasi laajasti? Työ kotihoidon Resurssipoolissa mahdollistaa kaiken tämän! Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisil...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Liinahaka 2A, 2B, Turku Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia ja sen toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (6 päivää sitten)
Palveluohjaaja, sijaisuus, Turun kaupunki., Palveluohjaus, Turku Palveluohjauksen palveluohjaaja toimii koko Turun kaupungissa antaen ikääntyneille asiakkaille palveluohjausta ja neuvontaa puhelimessa ja laaja-alaisilla palvelutarpeen arviointikotikäynneillä. Näiden lisäksi Keskitetty palvelutarpeen arviointiyksikkö tekee palvelutarpeen arvioitikotikäynnit Luolavuori-Koivulan alueen asiakkaille, j...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Kotihoito Nummi-Halinen, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitteisuutt...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Ohjaaja, Turun kaupunki., Sillankorvan ensisuoja, Turku Sillankorva tarjoaa tilapäistä asumispalvelua yli 18-vuotiaille asunnottomille päihderiippuvaisille turkulaisille sekä asumiskokeilua, joka voi olla osana palvelutarpeen arviointia. Palvelu pyrkii vähentämään päihdehaittoja. Tavoitteenamme on motivoida asiakkaita mahdollisimman päihteettömään elämään ja tukea arjessa selviytymistä ja siirtymi...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Runosmäen terveysasema, Turku Haemme sairaanhoitajaa Runosmäen terveysasemalle. Sairaanhoitajan tehtävät terveysasemalla johon kuuluu hoidon tarpeen arviointi, akuuttihoitotyö sekä kiireetön vastaanottotyö. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaist...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Kirkkotie, Turku Sairaanhoitajan (varahenkilö) tehtävät terveysasemalla. Tehtäviin kuuluu hoidon tarpeen arviointi, akuuttihoitotyö sekä kiireetön vastaanottotyö. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eduksi katsotaan kehittämis...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (11 päivää sitten)
Ohjaaja, Turun kaupunki., Moikoisten lastenkoti, Turku Ohjaajan tehtäviin lastenkodissa kuuluvat huostaanotetun lapsen/nuoren kasvatus- /hoito- ja kuntouttava työ. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja tehtyjen asiakassuunnitelmien mukaisesti tehtävää työtä lapsen etua ajatellen. Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä laspen/nuoren perheen ja lähipiirin kanssa sekä on järjestämässä ja...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (11 päivää sitten)
Lastenhoitaja, Turun kaupunki., Kerttulin päivähoitoyksikkö, Turku Kerttulin päivähoitoyksikkö Turussa hakee 7.1.2019 alkaen pätevää ruotsinkieltä hyvin osaavaa lastenhoitajaa ruotsin kielikylpyryhmään. Työskentelykielenä on ruotsi, joten edellytämme hyvää ruotsinkielentaitoa. Voit hyvin olla kaksikielinen - ryhmän lapset ja perheet ovat suomenkielisiä ja meillä työyhteisössä kasvattien kesken puh...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (11 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, Turun kaupunki., Ehkäisevän terveydenhuollon lääkärit, Turku Kokopäivätoimisen äitiys- ja lastenneuvolalääkärin sekä koululääkärin tehtävät. Toimenkuvaan on mahdollista sisällyttää myös muita ehkäisevän terveydenhuollon yksikön tehtäviä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeuden omaava laillistettu lääkäri. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista ro...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, Turku Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on erikoissairaanhoidon lähetepoliklinikka. Sairaanhoitaja toimii pääasiassa lääkärin työparina vastaanottohuoneessa. Työhön sisältyy mm.erilaisissa toimenpiteissä avustamista, potilaan seurantaa ja ohjausta sekä tutkimusten ja jatkohoidon järjestämistä Lisäksi sairaanhoi...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (13 päivää sitten)
Suunnittelija, Turun kaupunki., Seudullinen joukkoliikenne, Turku Turun seudun joukkoliikenne Föli etsii palvelukseensa suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Suunnittelija toimii osana kuusijäsenistä Fölin suunnittelutiimiä. Tiimi vastaa seudun joukkoliikenteen aikataulujen ja reittien käytännön suunnittelusta sekä suuresta määrästä muita joukkoliikennetehtäviä. Muut työtehtävät jakaantuvat...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (13 päivää sitten)
Lähihoitaja, 2 toimea, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Kotihoito Nättinummi, Turku Haemme kahta lähihoitajaa Nättinummen kotihoitoon vakituiseen tehtävään. Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoittaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (14 päivää sitten)
Projektisuunnittelija, Turun kaupunki., Hakeutuvat palvelut, Turku Lukemattomat mahdollisuudet (ESR 2018 - 2021) on Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa Turun kaupunginkirjasto on mukana yhtenä osatoteuttajista. Hankkeen tarkoituksena on löytää ratkaisuja siirtymävaiheessa olevien työikäisten nuorten aikuisten (16 - 35 vuotta) lukemattomuuteen ja heikkoon lukutaitoon, ja näin tukea h...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (14 päivää sitten)
Palveluohjaaja, Turun kaupunki., Vammaispalvelut, Turku Vammaisten lasten tilapäishoidon järjestämiseen liittyvät tehtävät sekä lapsiperheiden omaishoidon tuen ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen ja palveluista päättäminen. Perheiden palveluohjaus, omaishoidon tukeen liittyvä palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen sekä palvelujen vaikuttavuuden arvioint...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (19 päivää sitten)
Puheterapeutti, Turun kaupunki., Lääkinnällinen kuntoutus, Turku Lasten puheterapeutin tehtävät sisältäen lasten kielen, puheen, äänen häiriöiden ja suualueen motoriikan tutkimista ja kuntoutusta. Tehtävään sisältyy myös moniammatillista kuntoutustiimityöskentelyä. Lisäksi kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäiseminen tiedon jakamisen, ohjannan ja kouluttamisen avulla. Tehtävään kuuluu puheterapeuti...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (19 päivää sitten)
Sosiaalityöntekijä, Turun kaupunki., Vammaispalvelut yhteiset, Turku Työtehtävinä vammaispalvelulain ja -asetuksen määrittelemien palveluiden soveltaminen asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen eri ikäkausina sekä vammaisten henkilöiden yksilökohtainen sosiaalityö, Tehtäviin kuuluu myös henkilökohtaiset tapaamiset, palvelutarpeen kartoitus, palvelusuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteon juridinen ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (28 päivää sitten)
Perhepäivähoitaja, Turun kaupunki., Rahjekadun päivähoitoyksikkö, Turku Haemme 1.1.2019 alkaen omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia Pansio-Pernon, Härkämäki-Jyrkkälän sekä Läntisen keskustan alueelle. Perhepäivähoitajan ammatti voi olla työntekijälle pitkäaikainen uravalinta, mutta se voi olla myös muutamia vuosia kestävä ratkaisu, joka sopii työntekijän omaan elämäntilanteeseen. Per...
Tehtäväkuvaus
« edellinen | Näytetään 1-24 ilmoitusta 24 hakutuloksesta | seuraava »