Työpaikka yrityksessä Turun kaupunki

« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 34 hakutuloksesta | seuraava »
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Osastonhoitaja, Turun kaupunki., Varissuo, Turku Varissuon terveysaseman ja ulkomaalaistoimiston hoitohenkilöstön ja avustavan henkilökunnan lähiesimiestehtävät. Tehtäviin kuuluu myös keskitetyn tekstinkäsittelyn lähiesimiestehtävät. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus taikka aikaisempi h...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Ohjaaja, Turun kaupunki., Sillankorvan ensisuoja, Turku Paavinkadun tukiasunnot ovat tarkoitettu päihderiippuvaisille turkulaisille, jotka tarvitsevat asumisessaan ohjausta ja tukea. Paavinkadun tukiasunnot sijaitsevat Turun Halisissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä. TVT:n rivitaloissa on 22 yksiötä, ja 1 kaksio. Saunatila ja pyykkitupa ovat yhteiset kaikille. Näiden lisäksi asiakkailla on käyt...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (1 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Kotihoito Suikkila, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitteisuutta sek...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Erikoistuva lääkäri, Turun kaupunki., Lasten ja nuorten poliklinikka, Turku Lastenlääkärin työ. Konsultaatiot sekä lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien hoito avohoitopediatriyksikössä. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin oikeus. Lisäksi edellytetään opinto-oikeutta lastentautien erikoistumisohjelmassa, työkokemusta lastentautien erikoisalalta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tart...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Villa Piipari, Turku Sairaanhoitajan tehtävät tehostetun palveluasumisen yksikössä. Yksikkö on muistisairaiden vanhusten hoitoon suuntautunut yksikkö ja yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen y...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Apulaisosastonhoitaja, Turun kaupunki., Kotihoitoa tukeva kuntoutusosasto, Turku Apulaisosastonhoitaja vastaa potilaan kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä ja kuntoutuksesta määräysten ja sovittujen toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden mukaan. Apulaisosastonhoitaja osallistuu osastonhoitajan työpaina henkilöstöresurssin ja hoitotyön johtamiseen osaston tarpeiden ja toimialan ohjeistusten mukaisesti se...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (2 päivää sitten)
Sairaanhoitaja, Turun kaupunki., Runosmäki, Turku Sairaanhoitajan tehtävät terveysasemalla johon kuuluu hoidon tarpeen arviointi, akuuttihoitotyö sekä kiireetön vastaanottotyö. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eduksi katsotaan kehittämismyönteisyys, monipu...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (4 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Hövelin palvelutalo, Turku Höveli on 29 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa toiminta on asukaslähtöistä ja asukkaita osallistavaa. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta, sekä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritettuaan lääkeluvan. Työssä korostuu asukkaan voimavarojen ylläpitäminen ja ak...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (4 päivää sitten)
Sosiaalityöntekijä, Turun kaupunki., Ulkopuoliset sijoitukset (UPS), Turku Vähäheikkilän lastenkodin sosiaalityöntekijän tehtävät. Kelpoisuusehto määräytyy Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Työ alkaa 27.9.2018 tai ...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (4 päivää sitten)
Toiminnanjohtaja, Turun kaupunki., Tekemällä oppiminen, Turku Toiminnanjohtajan työ koostuu aluenuorisotilojen ja nuorten harrastetoimintatilojen esimies- ja asiantuntijatehtävistä. Päivittäinen työ on vastuualueeseen kuuluvien toimipaikkojen ja monitoimitilojen henkilökunnan esimiehenä toimiminen, toiminnan ja talouden johtaminen. Työtehtäviin kuuluu toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden nuo...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (4 päivää sitten)
Työterveyspsykologi, Turun kaupunki., Työterveyshuolto, Turku Haemme psykologia määräaikaiseen työsuhteeseen työterveyshuoltoon Turun kaupungille. Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 30.6.2019. Psykologin yhteistyökumppaneita ovat työterveyslääkärit, -hoitajat, ja -fysioterapeutit. Keskeisinä työtehtävinä ovat yksilöasiakkaiden psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja voimavarojen...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (5 päivää sitten)
Työterveyslääkäri, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Työterveyshuolto, Turku Työterveyslääkärin tehtäviin kuuluvat niin työterveyshuollon lakisääteiset kuin sairaanhoidolliset tehtävät. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on työterveyshuoltolain (1383/2001) ja hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asi...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (6 päivää sitten)
Lähihoitaja, Turun kaupunki., Kotihoito Pohjola, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitteisuutta sekä...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (7 päivää sitten)
Sosiaaliohjaaja, 3 paikkaa, Turun kaupunki., Lastensuojelun intensiivinen perhetuki, Turku Haemme kolmea sosiaaliohjaajaa Lastensuojelun intensiiviseen perhetukeen. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on tehdä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehostettua perhetyötä. Työ on suunnitelmallista, tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä lasten ja heidän perheidensä kanssa arjen erilaisissa vaikeutu...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Tietopalvelusihteeri, Turun kaupunki., Hallintopalvelut, Turku Haemme tietopalvelusihteeriä asiakirjahallinnan suunnittelu- ja kehittämistehtäviin (mm. toimialan arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelmat, digitaalisten prosessien, kuten piirustusten myyntipalvelun, digitaalisen kaavoituksen, rakennusvalvonnan digitaalisten prosessien kehittämiseen osallistuminen). Tietopalvelusihteerin tehtäv...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Osastonhoitaja, Turun kaupunki., Suun terveydenhuolto, Turku Osastonhoitajan työ koostuu esimiestehtävistä henkilöstöhallinnosta ja työvuorosuunnittelusta. Osastonhoitaja valmistelee päätöksentekoa ja vastaa alueensa hammashoitoloiden kokonaistoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista yhdessä palvelupäällikön, muiden alueiden osastonhoitajien ja vastaavien hammaslääkäreiden kanssa. Huolehtii henk...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Projektipäällikkö, Turun kaupunki., Turku Turun kaupungin sivistystoimialalla on avoinna 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos- ja Avoimet ammatilliset opinnot -projektien projektipäällikön määräaikainen työsuhde ajalle 15.10.2018-30.6.2020. 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos -projektin tavoitteena on kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdo...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (8 päivää sitten)
Lähihoitaja, 3 paikkaa, Turun kaupunki., Kotihoito Kupittaa, Turku Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoitaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Kotihoidon lähihoitajana toimit omahoitajana nimetyille kotihoidon asiakkaille, joiden palveluista vastaat laaja-alaisesti. Kotihoidon lähihoitajan työ vaatii ryhmätaitoja, oma-aloitte...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, Turun kaupunki., Kirkkotie, Turku Uusi virka. Terveyskeskuslääkärin työ Kirkkotien terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä (neuvola tai kouluterveydenhuoltoa) paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat vaihdella ja työaikoja voi...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, Turun kaupunki., Runosmäki, Turku Uusi virka. Terveyskeskuslääkärin työ Runosmäen terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä (neuvola tai kouluterveydenhuoltoa) paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat vaihdella ja työaikoja void...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, Turun kaupunki., Keskusta, Turku Uusi virka. Terveyskeskuslääkärin työ Keskustan terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä (neuvola tai kouluterveydenhuoltoa) paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat vaihdella ja työaikoja voida...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Mäntymäki, Turku Kaksi uutta virkaa. Terveyskeskuslääkärin työ Mäntymäen terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä (neuvola tai kouluterveydenhuollon) paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat vaihdell...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Terveyskeskuslääkäri, Turun kaupunki., Varissuo, Turku Uusi virka. Terveyskeskuslääkärin työ Varissuon terveysasemalla. Sisältää tk-lääkärin ajanvaraus- ja päiväpäivystystyötä sekä ehkäisevän terveydenhuollon työtä neuvolassa tai koulussa paikallisen listalääkärisopimuksen mukaan. Virkaan otettavan säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat voivat vaihdella ja työaikoja voidaan jaksottaa...
Tehtäväkuvaus
Turun kaupunki - Turku, Varsinais-Suomi (12 päivää sitten)
Lähihoitaja, 2 paikkaa, Turun kaupunki., Portsakoti, pitkäaikaissairaanhoidon vuodeosasto 3, Turku Haemme kahta lähihoitajaa määräaikaiseen tehtävään pitkäaikaissairaanhoitoon. Yksikössä on muisti- ja monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen...
Tehtäväkuvaus
« edellinen | Näytetään 1-25 ilmoitusta 34 hakutuloksesta | seuraava »