Työpaikka yrityksessä Ylöjärven kaupunki

« edellinen | Näytetään 1-16 ilmoitusta 16 hakutuloksesta | seuraava »
Päiväkodin johtaja, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Haettavana päiväkodin johtajan virka. Virka on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1.2.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran sijoituspaikka on Metsäkylän päiväkoti. Päiväkodin johtajan viran hakijoilta toivotaan johtamiskokemuksen ja -koulutuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja. Päiväkodin johtajan tehtävä on johtaa, suunnitella, kehittä...
Tehtäväkuvaus
Koulusihteeri, Ylöjärven kaupunki, toimi, Ylöjärvi Ylöjärven kaupungin koulutoimi hakee vakituiseen toimeen Kauraslammen koululle koulusihteeriä 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kauraslammen koulu on kolmessa toimipisteessä toimiva noin 1200 oppilaan 1-9 luokkien koulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on Ylöjärven kaupungin alueellisen erityisopetuksen pienluokkia sekä joustavan perusopetuks...
Tehtäväkuvaus
Sosiaalityöntekijä, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Haemme sosiaalityöntekijän sijaista työikäisten sosiaalityöhön 31.3.2020 saakka. Etsimme aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä kiinnostunutta sosiaalityötekijän sijaista täydentämään tiimiämme. Tarjoamme mielenkiintoista työtä ja hyvin toimivan työyhteisön tuen. Sosiaalityö työikäisten parissa on sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja muutok...
Tehtäväkuvaus
Toimintaterapeutti, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Toimintaterapeutti toimii jäsenenä moniammatillisessa tiimissä geriatrian poliklinikalla ja kuntoutus- ja muistikeskuksessa sekä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muiden toimintayksiköiden kanssa. Kyseessä on uusi toimi, mikä lisää toimintaterapeuttiresurssia erityisesti kotikuntoutukseen sekä muistisairaiden kuntoutukseen. Toimen menestyks...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitaja, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Kotitiimin sairaanhoitaja työskentelee ympärivuorokautisen hoidon tukena asiakkaille, jotka sairaalasta kotiutuessaan tai muista lääketieteellisistä syistä tarvitsevat määräaikaisesti erityistä hoitoa sekä kuntoutumisen tukea kotonaan. Asiakkaat kotitiimille tulevat sairaaloiden ja poliklinikoiden kautta. Sairaanhoitaja toimii kotitiimin jäsenenä geriat...
Tehtäväkuvaus
Perheohjaaja, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Ylöjärven kaupungin perusturvaosastolla on haettavana perheohjaajan toimi perhetyön nopean perheohjauksen tiimiin. Ylöjärvellä perhetyötä toteutetaan lapsiperheiden kotipalveluna, nopeana perheohjauksena, lastensuojelun tehostettuna perhetyönä ja ammatillisena tukihenkilötyönä. Nopea perheohjaus on matalan kynnyksen palvelu, joka auttaa ja tukee vanhempia...
Tehtäväkuvaus
Psykologin toimi, Ylöjärven kaupunki, (uusi vakanssi), Ylöjärvi Psykologin toimi on uusi. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja ensi vuonna nuorisotiimiä vahvistetaan sairaanhoitajan ja psykologin toimilla. Nuorisotiimissä hoidetaan 13-18 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä. Psykologin tehtäviin kuuluvat nuorten psykologiset tutkimukset ja arviot, tukitoimien suunnittelu ja terapeuttine...
Tehtäväkuvaus
Sairaanhoitajan toimi, Ylöjärven kaupunki, (uusi vakanssi), Ylöjärvi Sairaanhoitajan toimi on uusi. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja ensi vuonna nuorisotiimiä vahvistetaan sairaanhoitajan ja psykologin toimilla. Nuorisotiimiin kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti. Perhekeskuksessa toimii myös Ylöjärven mielenterveystoimisto, perheneuvola ja muut erityist...
Tehtäväkuvaus
Sosiaaliohjaajan virka, Ylöjärven kaupunki, vammaispalveluissa, Ylöjärvi Etsimme vammaispalveluista kiinnostunutta sosiaaliohjaajaa täydentämään vammaispalvelujen työryhmää. Työryhmässä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja ryhmää on vahvistettu 1.1.2019 alkaen sosiaaliohjaajan viralla. Lähiesimiehenä toimii sosiaalityön johtaja. Päätoimipaikkana on Ylöjärven perusturvakeskus. Sosiaaliohjaajan...
Tehtäväkuvaus
Sosiaalityöntekijän virka, Ylöjärven kaupunki, vammaispalveluissa, Ylöjärvi Etsimme uudella haulla vammaispalveluista kiinnostunutta sosiaalityöntekijää täydentämään vammaispalvelujen työryhmää. Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan valintapäätöstä tehtäessä huomioon. Työryhmässä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, lisäksi ryhmää on vahvistettu 1.1.2019 alkaen sosiaaliohjaajan viralla. Lähiesimieh...
Tehtäväkuvaus
Ma, fy ja ke lehtorin viransijaisuus, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa on haettavana matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus ajalle 7.1.2019-30.6.2019 Metsäkylän Yhtenäiskoulussa. Viransijaiselle tulee opetettavaksi 14 tuntia matematiikkaa, viisi tuntia kemiaa ja kaksi tuntia fysiikkaa. Otamme huomioon myös hakijat, joilta puuttuu pätevyys jostakin...
Tehtäväkuvaus
Sosiaalityöntekijä, 2 paikkaa, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Haemme kahta sosiaalityöntekijää lasten ja perheiden sosiaalityöhön. Uudet virat sijoittuvat 1. palvelutarpeen selvityksistä ja sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista vastaavaan työryhmään 2. lastensuojelun työryhmään. Päätoimipaikkana on Ylöjärven perusturvakeskus. Palvelutarpeen selvityksistä vastaavassa työryhmässä työskentelee kolm...
Tehtäväkuvaus
Hoitaja, Ylöjärven kaupunki, kehitysvammahuollon palvelut, Ylöjärvi Etsimme kehitysvammaisten autetun asumisen palvelua tarjoavaan Nummikotiin kehitysvammatyöstä kiinnostunutta lähihoitajaa. Arvostamme alan kokemusta sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta. Tarjoamme monipuolista työtä ja laadukkaaseen hoitoon panostavan ja hyvin toimivan työyhteisön tuen. Työaikamuotona on jaksotyö kolmessa vuo...
Tehtäväkuvaus
Sosiaalialan ohjaaja, Ylöjärven kaupunki, työikäisten sosiaalityö, Ylöjärvi Haemme sosiaaliohjaajaa työikäisten sosiaalityöhön. Päätoimipaikkana on Ylöjärven perusturvakeskus. Etsimme aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä kiinnostunutta sosiaaliohjaajaa täydentämään tiimiämme. Tarjoamme mielenkiintoista työtä sekä hyvin toimivan työyhteisön tuen. Sosiaalityö työikäisten parissa on sosiaalist...
Tehtäväkuvaus
Nuorisopsykiatrian erikoislääkärin virka, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Nuorisopsykiatrin työhön kuuluvat monipuoliset avohoidon erikoislääkärin työt ja asiantuntijatehtävät perhekeskuksessa. Nuorisotiimissä hoidetaan 13-18 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden häiriöitä. Ylöjärven perhekeskukseen kuuluu nuorisotiimin psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan lisäksi perheneuvola, erityistyö...
Tehtäväkuvaus
Koululääkäri, Ylöjärven kaupunki, Ylöjärvi Koululääkärin tehtäviin kuuluvat koululaisten terveydenhoito, tarkastukset ja lisäksi osa sairauksien kontrollikäynneistä. Perustarkastusten ohella painopisteenä ovat mm. ADHD:n lääkitysasiat. Lääkäri ja terveydenhoitaja toimivat työparina. Työtovereina ovat nuorisolääkäri, lastenlääkäri sekä joukko muita osaavia ammattilaisia. Lääkärin työtä tukevat moni...
Tehtäväkuvaus
« edellinen | Näytetään 1-16 ilmoitusta 16 hakutuloksesta | seuraava »